Tentang watak wanita, watak pria, pertanda, firasat, tanda lahir, arah rejeki, dan urusan jodoh, masalah percintaan, hitungan jawa

Primbon

Tradisi Ruwahan menjelang bulan Ramadhan

Tradisi Ruwahan menjelang bulan Ramadhan – Tradisi Ruwahan adalah tradisi leluhur yang sampai sekarang masih dijalankan oleh masyarakat yang hidup di jawa...
simbaham
4 min read

2 Versi Doa Ketika Bangun Tidur Lengkap Arab, Latin dan Terjemahannya

Doa ketika bangun tidur dan artinya – Bangun tidur adalah salah satu kenikmatan pemberian dari Allah SWT yang wajib kita semua...
simbaham
1 min read

10 Ciri-ciri Bayi Terkena Sawan Bayi

10 Ciri-ciri Bayi Terkena Sawan Bayi – Sawan bayi, sawan manten, kesusupan makhluk halus dan ketempelan makhluk gaib adalah fenomena atau...
simbaham
1 min read

60 Ciri-ciri Orang Terkena Santet

60 Ciri-ciri orang terkena santet – Ilmu santet, teluh, jampi-jampi dan guna-guna masih banyak digunakan di jaman modern ini, namun ada...
simbaham
5 min read

20 Ciri-ciri Tempat yang Banyak Dihuni Makhluk Halus

Ciri tempat yang banyak dihuni makhluk halus – Tempat angker, tempat berhantu atau tempat keramat sekarang ini masih banyak dijumpai di...
simbaham
3 min read

Watak wanita atau gadis yang lahir pada hari AHAD KLIWON atau MINGGU KLIWON

Watak gadis atau wanita yang lahir pada hari minggu KLIWON – wanita cenderung menyembunyikan watak dan karakternya saat kenal dengan lelaki...
simbaham
2 min read

WATAK WANITA ATAU GADIS YANG LAHIR PADA HARI SABTU PON

Ciri dan watak wanita atau gadis yang lahir hari sabtu pon – kepercayaan dan tradisi yang masih kental di masyarakat pedesaan...
simbaham
2 min read

WATAK WANITA ATAU GADIS YANG LAHIR PADA HARI RABU LEGI

Watak wanita atau gadis yang lahir pada hari Rabu Legi – kumpulan buku primbon jawa kuno tentang watak wanita atau gadis...
simbaham
1 min read

PERHITUNGAN PERJODOHAN MENURUT HARI PASARAN MASING-MASING CALON PENGANTIN

Perhitungan jodoh menurut hari lahir dan pasaran – Jodoh, rejeki dan maut memang sudah diatur oleh Allah SWT namun manusia wajib...
simbaham
2 min read

Arah Mencari Rezeki Menurut Weton, Hari dan Pasaran Paling Lengkap

Arah mencari rezeki menurut weton, hari dan pasaran – Zaman sekarang sudah banyak yang tidak percaya dengan hal semacam primbon, hal yang berbau...
simbaham
4 min read